Kladské pomezí

Slavnostní rozsvícení náměstí

27. 11. 2016 - 27. 11. 2016

  • Slavnostní rozsvícení náměstí
Město Hronov

Vás zve na

Slavnostní rozsvícení náměstí

kdy: neděle 27. listopadu 2016 v 18.00 hodin
náměstí Čs. armády Hronov


Mluvené slovo: Bc. Hana Nedvědová, starostka města Hronova
Před divadlem Vám zahraje divadelní šraml Jiráskova divadla Hronov pod vedením pana Rostislava Hejcmana