Kladské pomezí

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU u kašny na Husově náměstí

27. 11. 2016 - 27. 11. 2016

  • SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU u kašny na Husově náměstí

SVČ Bájo vás srdečně zve ke kašně na Husově náměstí na tradiční setkání k zahájení adventu v České Skalici. Čeká vás hudební vystoupení, dále krátká promluva starosty města a také malé občerstvení, čaj a vánoční punč. Na závěr bude rozsvícen městský vánoční strom za cinkání zvonečků, které si prosím přineste s sebou.Akce začíná v 16 hodin.