Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Speciální komentované prohlídky zámecké zahrady a špýcharu

-

  • Speciální komentované prohlídky zámecké zahrady a špýcharu
Prohlídky netradičních prostor zámeckého areálu v průběhu dne za samostatné vstupné.

www.zameknm.cz