Kladské pomezí

SPORTOVNÍ VÍKEND MAKEJ S MANMATEM

22. 06. 2018 - 24. 06. 2018

  • SPORTOVNÍ VÍKEND MAKEJ S MANMATEM
manmat-flat-lead-3-308-p

Druhý roční velice zdařilé sportovní akce. Podrobnosti budou na stránkách www.makejsmanmatem.cz