Kladské pomezí

Starkstadt 1938 / Stárkov 2018

22. 09. 2018 - 23. 09. 2018

  • Starkstadt 1938 / Stárkov 2018
Stárkov 2018

V září si budeme připomínat další z tragických výročí české historie. Rok 1938 ukončuje první etapu svobodného a demokratického Československa, takřka na dalších padesát let.

Září 1938 bude navždy spojeno s příkladnou mobilizací nejen armády, ale celého československého národa, který byl vzápětí zlomen tragickou Mnichovskou dohodou. Za symbolem mobilizace je však také skryta náročná služba četníků, příslušníků Finanční stráže, vojenských záložníků – tedy příslušníků Stráže obrany státu, střežící státní suverenitu v neklidných pohraničních regionech Československa, kde se po Hitlerově projevu na Norimberském sjezdu NSDAP rozhořela v pohraničí teroristická válka. Obětí se stali právě příslušníci jednotek Stráže obrany státu, kteří mnohdy za náročnou službu na hranicích zaplatili tím nejcennějším, vlastím životem.

Jen na Broumovsku došlo během září k desítkám incidentům, kdy došlo k přepadům hlídek, celních úřadů, železničních stanic. Několik incidentů bylo vážných a vyžádali si zranění v jednom případě pak lidský život.

Tyto události, si klade za cíl připomenout naše bojová ukázka. Záměrně si však nevybírá žádnou konkrétní, chce však ukázat atmosféru roku 1938, tak jak vypadala ve většině pohraničních regionů, sousedící s Německém, či později Maďarskem. Diváci tak uvidí civilní život, povstání vedené sudetoněmeckým Freikorpsem, přepad četnické stanice a jednotek Stráže obrany státu a následné potlačení za pomocí vojenských posil v čele s obrněným automobilem OA vz. 30.

Ondřej Gelbič
Spolek vojenské historie T-S 20 Pláň
http://www.ts20.cz/