Kladské pomezí

Štědrý den v pevnosti Josefov

24. 12. 2015 - 24. 12. 2015

  • Štědrý den v pevnosti Josefov

Za Vánocemi kolem světa – a do Josefova

Pokud si chcete zpříjemnit čekání na Ježíška, zakusit dobrodružné putování podzemím a navíc poznat vánoční zvyky z celého světa, navštivte o Štědrém dnu areál Bastionu I v pevnostním městě Josefově.

Vánoční program jsme opět uzpůsobili pro rodiny s dětmi. Tradičně proběhnou klasické komentované prohlídky. Navíc se tentokrát můžete vydat do podzemí i sami, a to během hry, která vám otázkami
a úkoly přiblíží zajímavé vánoční zvyky v zahraničí. V pevnostním městě se totiž od jeho vzniku vždy potkávaly nejrůznější národy.

Během celého dne uvidíte ukázky střelby z křesadlových pušek, v kasematech se můžete zahřát u ohně
v krbech a chybět nebude ani pravé sváteční občerstvení a vojenské polní jesličky.
A nezapomeňte si sebou vzít lampičku, abyste si domů mohli odnést betlémské světlo.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Více informací na: info@pevnostjosefov.cz, +420 491 812 343, www.pevnostjosefov.cz


Název položky