Kladské pomezí

Tajemné podzemí

03. 07. 2018 - 28. 08. 2018

  • Tajemné podzemí

Koná se každé prázdninové úterý od 12 do 14 hod.

Čeká nás cyklus vzdělávacích ukázek, během kterých animátoři v kostýmech spojených s historickými nebo legendárními osobnostmi např. kłodzký kat Christopher Kühn nebo legendární zakladatelka města Kłodzka Valeska) povypráví o tom, jaká tajemství ukrývá kłodzké podzemí, k jakým účelům sloužilo, a zároveň nám představí každodenní život v dávném Kłodzku. Dozvíme se o tradicích, zvycích, rituálech v Kłodzku a jeho okolí – uvidíme město při práci i zábavě.

VSTUP ZDARMA

www.festivalzazitku.cz