Kladské pomezí

Trio Arundo a Karel Dohnal

20. 08. 2016 - 20. 08. 2016

  • Trio Arundo a Karel Dohnal
Sobota, 20. srpna 2016, od 18 hodin
Koncert v rámci festivalu Za poklady Broumovska
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Police nad Metují

Trio Arundo a Karel Dohnal
Václav Vonášek, fagot
Jan Mach, klarinet
Jan Souček, hoboj

Johann Sebastian Bach: Golbergovské variace
(úprava V. Vonáška pro hoboj, klarinet, basetový roh a fagot)

Trio Arundo vzniklo na přelomu roku 2003 a 2004 z iniciativy fagotisty Václava Vonáška. Název souboru je odvozen z latinského označení třtiny, z níž se vyrábějí plátky pro dřevěné dechové nástroje. Všichni tři jeho členové působí v předních českých i zahraničních orchestrech – Berlínské filharmonii, České filharmonii, Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK a PKF - Prague Philharmonia. Zároveň jsou také držiteli ocenění z prestižních mezinárodních soutěží (Pražské jaro, ARD Mnichov, Melbourne, Lodž). Tvorbu pro dechová tria měli v oblibě zejména francouzští skladatelé přelomu 19. a 20. století, repertoár tria Arundo však zahrnuje originální skladby i transkripce děl autorů všech slohových období. Hráči souboru doplňují program také sólovými skladbami. Trio Arundo je častým hostem komorních cyklů po celé České republice.
Dnešní program doplní hrou na basetový roh laureát řady významných mezinárodních soutěží (Pražské jaro, Řím, Bayreuth, Ostende, Sevilla, Londýn), komorní hráč i vynikající sólista, Karel Dohnal.

Vstupné na koncert dobrovolné. Výtěžek putuje na pomoc kostelům.