Kladské pomezí

TRNOVÁ KORUNA K. HAVLÍČKA BOROVSKÉHO

11. 10. 2022 - 11. 10. 2022

  • TRNOVÁ KORUNA K. HAVLÍČKA BOROVSKÉHO

Divadlo D21 Praha a Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě zvou v úterý 11. října 2022 od 10:30 hodin školy i širokou veřejnost na kabaretní hru o životě a díle "národního buditele" K. Havlíčka Borovského.

Režie: Jiří Ondra
Hrají: Hana Mathauserová, Stela Chmelová, Zdeněk Dočekal j. h., Marek Zeman
Inscenace čerpající ze života a díla českého „národního buditele", který je mnohými považován za zakladatele české satiry, žurnalistiky a kritiky. Kromě motivů z rozsáhlého Havlíčkova díla se hra opírá o knihu literárního historika Jiřího Moravy "C.k. disident Karel Havlíček", v níž autor provádí důslednou demytizaci Havlíčkova mučednického kultu na základě studia dříve neznámých archivních materiálů.

Vstupné: 90 Kč
Vstupenky zakoupíte na místě.


TRNOVÁ KORUNA K. HAVLÍČKA BOROVSKÉHO