Kladské pomezí

TROCHU Z HISTORIE VČELAŘSTVÍ NA ČESKOSKALICKU v městské knihovně – dětské oddělení

02. 11. 2015 - 07. 11. 2015

  • TROCHU Z HISTORIE VČELAŘSTVÍ NA ČESKOSKALICKU v městské knihovně – dětské oddělení

Výstava Jiřího Valtery, studenta Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (Prezentace a ochrana kulturního dědictví) u příležitosti letošního 120. výročí založení včelařského spolku v České Skalici nás seznámí se se stručnou historií spolku. Včelařství přiblíží historické nářadí, úly, pomůcky na zpracování medu, včelařská literatura a dobová fotodokumentace. Zajímavostí jsou: vzácný exponát – diplom udělený místnímu včelaři J. Rouskovi v roce 1897, dopis adresovaný místní včelařské organizaci z roku 1912 otevřený až téměř po 100 letech od odeslání a kronika Včelařského kroužku v České Skalici. Exponáty byly zapůjčeny Českým svazem včelařů, o. s., základní organizací Česká Skalice a včelaři z okolí České Skalice, za spolupráci patří poděkování UPM – Muzeu textilu v České Skalici. Návštěvní doba výstavy: pondělí až čtvrtek od 12 do 17 hodin, v pátek a v sobotu od 8 do 11 hodin.