Kladské pomezí

Úžasné Divadlo Fyziky (ÚDiF)

03. 11. 2015 - 03. 11. 2015

  • Úžasné Divadlo Fyziky (ÚDiF)
ÚDiF neboli Úžasné Divadlo Fyziky je skupina lidí, kteří se rozhodli bavit diváky fyzikou. Předávají radost z poznání a snaží se probudit v lidech nadšení z pozorování světa fyziky.

Představení se koná 3. listopadu 2015 v Hronově v Sále Josefa Čapka

8.30 h – představení pro žáky 1. stupně ZŠ (1. – 4. třída)
10.00 h – představení pro žáky 2. stupně ZŠ (5. – 7. třída)
11.30 h – představení pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a pro středoškoláky

O všem, co se v Interaktivním muzeu Pod čepicí v Hronově pro Vás chystá, se dočtete na webových stránkách.
www.muzeumpodcepici.cz