Kladské pomezí

Vánoce pro zvířátka

19. 12. 2015 - 19. 12. 2015

  • Vánoce pro zvířátka
Akce se uskuteční od 13 hodin v prostorách Záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy v Jaroměři.

Více informací: www.jarojaromer.cz