Kladské pomezí

Varhanní koncert ve Stroužném

12. 09. 2020 - 12. 09. 2020

  • Varhanní koncert ve Stroužném

V sobotu dne 12. září 2020 od 16.00 hod. se uskuteční v kostele ve Stroužném (Pstrążna) varhanní koncert. Účinkovat bude Michał Markuszewski, absolvent varšavské hudební akademie a Univerzity umění v Berlíně. Program: Pachelbel, Böhm, Bach, Markuszewski (improvizace).

Srdečně vás zveme. Stroužné Wioleta  Suzański, Eva Pumrová