Kladské pomezí

Večerní prohlídky zámku

25. 06. 2016 - 25. 05. 2016

  • Večerní prohlídky zámku

Prohlídky zajímavě nasvícených interiérů s návštěvou půvabné secesní kuchyně.

Pořádá: Zámek rodiny Bartoň-Dobenín, nutné objednávky předem na tel. 491 470 523, www.zameknm.cz