Kladské pomezí

Vojnarka - 69. PDH

07. 10. 2016 - 07. 10. 2016

  • Vojnarka - 69. PDH

Vojnarka /69. Polické divadelní hry/

Kolárovo divadlo, Pátek 7. 10. 2016 od 19:00 hod
VOJNARKA (Alois Jirásek)

DS Hronov

Drama o 4 dějstvích...
Ve vsi žil mladý čeledín Antonín Havel se svou matkou a starším bratrem Františkem. Ale i mladá děvečka Madlenka. Antonín a Madlenka se do sebe zakoukali, často spolu na tancovačkách tancovali a jen měsíček věděl, jak se měli rádi, když Antonín Madlenku po tancovačkách vyprovázel. Byli šťastní a těšili se na společný život. Ale ve vsi žil i starší bohatý sedlák Josef Vojnar, kterému se také Madlenka líbila. Rád by ji získal za ženu. Po velkém přemlouvání a naléhání, hlavně Madleniny matky, která viděla ve sňatku s bohatým sedlákem zajištěný život pro dceru i pro sebe, Madlenka povolila a dala souhlas ke sňatku s Vojnarem. Zoufalý a nešťastný Antonín nepřenesl její zradu přes srdce a dal se na vojnu. Madlenka se vdala za staršího Vojnara, měla s ním synka Honzíka a posléze ovdověla. Vojnarův Bratr Jakub se stal Honzíkovi poručníkem a Madlence rádcem ve vedení statku. A v té době se po osmi letech vrátil z vojny Antonín. Přežil krvavou bitvu u Solferina, vyvázl s několika zraněními a teď mu nabídli službu na Vojnarčině statku. Další osudy postav hry jsou obsahem Jiráskovy Vojnarky. Je to smutná hra s tragickým koncem, ale hra o nešťastné lásce nemůže skončit jinak.

Premiéra: 19. 2. 2016 v Náchodě, Režie: Ing. Miroslav Houštěk

Hra získala tyto ceny na Divadelní přehlídce v Červeném Kostelci 26. 2. 2016:  Cena za scénu, Cena za režii, Cena za inscenaci, Herecké ceny: Lucie Peterková, Richard Kašpar, Pavel Zuzek, Přímý postup do Volyně. Více: http://www.ds-hronov.cz/products/vojnarka/

Vstupné: 100 Kč / 80 Kč
Název položky