Kladské pomezí

VOJNARKA divadelní představení v Rudrově mlýně v Ratibořicích

06. 07. 2016 - 06. 07. 2016

  • VOJNARKA divadelní představení v Rudrově mlýně v Ratibořicích

Romantický příběh z českého venkova 19. století zhlédnete v krásném prostředí zahrady u Rudrova mlýna v srdci Babiččina údolí. Účinkuje Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov. Režie Ing. Miroslav Houštěk. V případě nepříznivého počasí se představení nekoná. Představení začíná ve 20 hodin.