Kladské pomezí

Vycházky Polickem 2019

25. 05. 2019 - 21. 09. 2019

  • Vycházky Polickem 2019
Vycházka I. Stárkovské bučiny 25. 5. 2019
Vycházka II. Za lidovou architekturou a historií do Bezděkova a Radešova 15. 6. 2019
Vycházka III. S geologem po dně Polické křídové pánve 29. 6. 2019
Vycházka IV. Za mechorosty na Hejdu a do Kočičích skal 3. 8. 2019
Vycházka V. Bez hranic: Stolové hory 14. 9. 2019
Vycházka VI. Po pamětihodnostech Pěkova a Honů

Přihlašování účastníků a platba účastnického poplatku probíhají předem v IC Police nad Metují od 1. 5. 2019.
Účastnický poplatek: 100 Kč / 50 Kč
Počet účastníků jednotlivých vycházek je max. 25 osob.

Vycházky Polickem 2019