Kladské pomezí

Výstava Jindřich Křeček Jituš 1909-1979

08. 05. 2019 - 15. 09. 2019

  • Výstava Jindřich Křeček Jituš 1909-1979

Sezonní výstava v Domku Boženy Němcové

JINDŘICH KŘEČEK JITUŠ

08.05.-15.09.2019, Domek Boženy Němcovév Červeném Kostelci

Červený Kostelec má celou řadu významných osobností. Jednou z nich je rozhodně malíř, grafik, kreslíř, publicista, karikaturista a účastník zahraničního odboje Jindřich Křeček - Jituš. V letošním roce si připomínáme několik kulatých jubileí týkajících se jeho života (1909-1979). Zároveň jsme přesvědčeni, že si právě jeho osoba zaslouží větší pozornost z naší strany, kdy právě v minulých letech byla jeho osobnost opomíjena a jeho celoživotní odkaz nebyl prezentován v dostatečné míře. Při této příležitosti jsme se rozhodli vytvořit sezonné výstavu v Domku Boženy Němcové, která se snaží, alespoň částečně: zmapovat jeho životní cestu a přiblížit vám i návštěvníkům našeho města jeho osobnost.

Zároveň je ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Červený Kostelec a historikem Bc. Richardem Švandou vydávána nová publikace “Od protektorátu do republiky”, která uceleně prezentuje jeho životní anabázi během okupace Československa fašistickým Německem. Právě v tomto období Jindřich Křeček, obdobně jako mnoho dalších odvážných, opustil území protektorátu a přidal se k jednotkám bojujících s nepřítelem v dalších částech světa. Účastnil se tažení československých vojáků, které vedlo přes Polsko, Sovětský svaz, Turecko, země Středního východu a Severní Afriky, pokračovalo dále obeplutím celého afrického kontinentu a dovedlo jej až do Anglie a bojům v oblasti Dunkerque. Součástí publikace je i ojedinělý popis svého mládí sepsaný Jindřichem Křečkem.

Součástí výstavy je i slavnostní vernisáž výstavy (středa 8.5.2019) s programem, jehož součástí je slavnostní uctění této významné osobnosti, křest nové knihy “Z protektorátu do repubiiky” i komentovaná prohlídka s výkladem historika Bc. Richarda Švandy.
    • 14:00 – 14:30 položení květin za účasti SVH T-S 20 Pláň u sochy legionáře
    • 14:50 – 15:05 položení květin u hrobu Jindřicha Křečka - Jituše
    • 15:20 – 15:40 slavnostní otevření výstavy s křtem nové knihy
    • 15:50 – 16:15 komentovaná prohlídka výstavy pro zúčastněné

A jelikož víme, že komentované prohlídky jsou vyhledávanou formou prezentace výstavy, připravili jsme je i na další dny (sobota, vždy od 14.00 hodin). Konkrétní termíny s výkladem historika Bc. Richarda Švandy jsou zatím stanoveny na 18.5., 8.6., 22.6.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Více informací naleznete na našich stránkách: (www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz)

Soubory ke stažení