Kladské pomezí

YULIYA BOKHAN – SHIFT - výstava

15. 04. 2023 - 11. 06. 2023

  • YULIYA BOKHAN – SHIFT - výstava
Zveme vás na výstavu do Galerie výtvarného umění v Náchodě z cyklu Umělci do 40 let.

Termín: od 15/04/2023 do 11/06/2023

GVUN Kabinet
Út–Ne 9–17 hodin

Vstupné
Rodinné 50 Kč
Základní 30 Kč
Snížené 15 Kč

Kurátor / Curator
Milan Mikuláštík

vernisáž 14. dubna v 17 hodin
opening 14 April at 5 pm

V Čechách žíjící a studující mladá běloruská umělkyně Yuliye Bokhan se prostřednictvím své samostatné výstavy osobitým způsobem vyrovnává s existenciální tísní, složitostmi mezilidských vztahů i děsivou přítomností válečného konfliktu. V imerzivní multimediální instalaci autorka syntetizuje fragmenty historizujících duchovních motivů a obrazový šum popkulturních masmédií do působivé kolážovité mnohovrstevnaté audio-vizuální kakofonie.

Yuliya Bokhan, a young Belarusian artist living and studying in the Czech Republic,deals with existential distress, the complexities of interpersonal relationships and the terrifying presence of war conflict in a unique way through her solo exhibition. In an immersive multimedia installation, the author synthesizes fragments of historicizing spiritual motifs and the visual noise of pop culture mass media into an impressive collage-like multi-layered audio-visual cacophony.