Kladské pomezí

Za betlémskou hvězdou - výstava

15. 12. 2016 - 08. 01. 2017

  • Za betlémskou hvězdou - výstava
Výstava betlémů z Náchodska, Hronovska a Policka
Místo konání: Police n. M. - Stará škola dřevěnka
Termín: 15.12. 2016 - 8.1.2017
Otevřeno: denně mimo pondělí 9-12; 13-17 hod.

Regionální muzeum v Náchodě zve návštěvníky do staré školy Dřevěnky na tradiční vánoční výstavu betlémů.
Výstava přiblíží historii vánoční tradice stavění betlémů, původní význam a pravidla jejich kompozice, i širokou škálu stylů a materiálů, ze kterých byly vyráběny. Vedle prací věhlasných řezbářů Karla Beršíka (1838-1918) a Františka Vlacha (1841-1920), zde návštěvníci uvidí také betlémy z méně obvyklých materiálů, jako je „hronovické těsto“, keramika, šustí, ořechy a makovice. Jako hlavní lákadlo lze zmínit betlémy s vyobrazeními Náchoda: betlém od náchodského učitele Metoděje Jiráska (1880-1960) zachycující významné náchodské stavby a historický polychromovaný vyřezávaný betlém s náchodským zámkem. Vystaven bude ale také Karpašův mechanický betlém, monumentální Hromádkův betlém ze Starého Města, či Králický betlém červenokosteleckého betlémáře Josefa Vondry.
Název položky