Kladské pomezí

Zlatovláska - pohádka

16. 09. 2018 - 16. 09. 2018

  • Zlatovláska - pohádka

Divadlo Pohádka Praha uvádí nedělní pohádku

Námět: Karel Jaromír Erben, Josef Kainar
Hudba: Jan V. Kovářík
Výtvarná spolupráce: Andrea Waidingerová
Dramaturgie, výprava a režie: Tomáš Kraucher

Přišel čas: "Aby ryba promluvila, aby z vody vyšla síla, aby moucha rádcem byla ..." A tak se opět setkáváme se známými postavami pohádky - zlým králem, kterému se dostává možnosti porozumět řeči zvířat, jeho sloužícím Jiříkem, který přes přísný zákaz ochutná kouzelného jídla, a proto je vyhnán do světa, aby vyhledal princeznu Zlatovlásku. Jiřík na své cestě za ní díky získané schopnosti porozumění všem hlasům a svému dobrému srdci získává řadu přátel - jak mezi lidmi, tak mezi zvířátky, aniž by předem tušil, kterak jejich přátelství a pomoc bude potřebovat.

Akce se koná v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě v 15 hodin.

Vstupné: 50 Kč 

Rezervace možná od 20. srpna na www.beraneknachod.cz.