Kladské pomezí

Ztracená podkova zimního krále – Náchodsko za třicetileté války

27. 06. 2020 - 20. 09. 2020

  • Ztracená podkova zimního krále – Náchodsko za třicetileté války

V letošním roce si připomínáme čtyřsté výročí útěku českého krále Friedricha Falckého z Čech. Král tehdy prchal přes Náchod, kde strávil poslední noc na českém území. V Náchodě se od té doby traduje pověst, podle které zde jeho kůň ztratil podkovu, která byla posléze na paměť této události zadlážděna do vozovky mostu, jenž vedl od městské brány přes vodní příkop. Muzeum Náchodska připravilo výstavu připomínající nejen tuto událost, ale na pozadí útěku „zimního krále“ rovněž přibližující každodennost obyvatel Náchodska, Policka a Broumovska v dobách třicetileté války, významné osobnosti a události té doby. Prezentována bude řada zajímavých exponátů.

Ve výstavní síni v Tyršově ulici nahlédneme do všedního života v 17. století. K vidění budou například repliky dobového oblečení od Veroniky Pilné, dobové obrazy, nádobí, nábytek, knihy, listiny, liturgické předměty či faksimile Majestátu na náboženskou svobodu Rudolfa II. V Broučkově domě na náměstí pak budou připomenuty temné stránky třicetileté války – obléhání Náchoda Švédy, poprava dvaceti sedmi českých pánů, mezi nimiž byl i náchodský erbovní měšťan Tobiáš Štefek z Koloděj, perzekuce a vyhnání evangelíků.

Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 27. června 2020 v 10 hodin ve výstavní síni v Tyršově ulici, na ni naváže doprovodný program, který potrvá až do 16 hodin. Jeho součástí bude vstup do muzea zdarma, komentované prohlídky obou částí výstavy, ukázky dobových vojenských jednotek v podání členů spolku vojenské historie Butlers Dragonerregiment a dílničky pro děti. Hlavním bodem programu bude připomenutí události, která stála na počátku českého stavovského povstání a tím i celé třicetileté války – defenestrace místodržících z oken české dvorské kanceláře, již pro tuto příležitost zastoupí budova staré radnice na náchodském náměstí. Předpokládáme, že defenestrace proběhne hodinu po poledni (ve 13 hodin).

Jednotlivé aktivity i rozsah doprovodných akcí se však mohou měnit v závislosti na aktuálním vývoji situace a postupu uvolňování restriktivních opatření souvisejících s koronavirovou pandemií. Sledujete proto internetové stránky a Facebook muzea. Výstavu bude možné v obou prostorách navštívit denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Soubory ke stažení