Kladské pomezí

Červená Hora

Červená Hora
Nespoutané místo, kudy kráčely dějiny…
Obec Červená Hora začala psát svou historii již v 13. století. Původní název patřil místní hoře, která byla typická svou červenou, železitou půdou. Posléze byl zde z místního červeného pískovce vystavěn hrad Rotenburg (Červená Hora), kde současně s ním vznikla i obec stejného jména. Panství hradu zasahovalo od Poříčí u Trutnova až po Teplice nad Metují, proto není divu, že v průběhu století čelilo mnoha pokusů nájezdníků, až byl za období husitských válek zpustošen a vypálen. Z původní majestátní rozlehlé stavby s prostorným nádvořím se dochovalo pouze torzo zdiva jako připomínka nelehkého osudu. Tímto místem prochází hned dvě naučné stezky vhodné pro pěší i cyklisty – „Justynčina stezka“ se startem ve Slatině nad Úpou a „Po stopách erbu Zlatého třmene“, začínající v České Skalici. Další významnou památkou obce je kaplička Panny Marie z konce 19. století. Kulturní památka má čtyřboký zděný základ, který je krytý šindelovým komolým stanem s lucernou a cibulovitou bání s křížem. Nedaleko odtud stojí dům čp. 4, kde se v roce 1792 narodila Viktorie Theresie Židová, postava z románu „Babička“ od Boženy Němcové. K obci Červená Hora se váže i část děje kroniky „U nás“ od Aloise Jiráska.
Úvod