Kladské pomezí

Dřevěnka

Ohodnoťte tento objekt!
úterý–neděle:    13:00 – 17:00
Úpice
Úpická Dřevěnka, nejstarší objekt ve městě, je vzácným dokladem stavebního mistrovství našich předků. První zmínky o této stavbě z nehraněných kulatých trámů pocházejí z roku 1559, ovšem dřevo, které mohou dnes návštěvníci v jejích stěnách obdivovat, je poněkud mladší. Pochází až z počátku 17. století, kdy Dřevěnka prošla velkou rekonstrukcí.

Původně trojdílné polovenkovské stavení, ke kterému se počítal široký dvůr a mnohá pole, sloužilo od sklonku první třetiny 18. století jako městská hospoda, a to kontinuálně víc než dvě stě padesát let.

Klenot roubené lidové architektury, který byl po desetileté náročné rekonstrukci zpřístupněn návštěvníkům v létě roku 2018, dnes nabízí pod záštitou Městského muzea a galerie Julie W. Mezerové expozici věnovanou každodennímu životu na sklonku 19. a na počátku 20. století, expozici kočárků a panenek ze sbírky Lidmily Krejcarové i sezónní výstavy.

Kontakty

Žižkova 92, 542 32, Úpice

Telefon:
+420 739 651 294
E-mail:
mmgu@mmgu.cz

Úvod