Kladské pomezí

Alois Jirásek

(1851 – 1930)

Spisovatel české prózy s historickou tematikou, odrážející významné epochy dějin naší země.
Když 12. března 1930 Alois Jirásek zemřel, bylo nesporné, že odešel největší, nejvýznamnější a nejuctívanější současný spisovatel nejen český, ale tehdy také československý.
Pocházel ze selského rodu, jeho otec byl původně tkalcem a pak pekařem. Narodil se v Hronově a zde začal roku 1857 chodit do školy. Studoval na německém piaristickém gymnáziu v Broumově, potom na českém gymnáziu v Hradci Králové, kde také roku 1871 maturoval. Talentovaný Jirásek se po ukončení gymnázia rozhodoval mezi studiem malířství a historie. Z existenčních důvodů si nakonec malířství nevybral. V Praze absolvoval filozofická studia a později se stal profesorem gymnázia v Litomyšli, kde vyučoval dějepis a zeměpis. Zde se v roce 1878 oženil s Marií Podhajskou. Spřátelil se s mnoha vynikajícími osobnostmi českého národa. Pracoval jako redaktor časopisu Zvon. Byl zastáncem samostatnosti českého a slovenského národa a jako jeden z prvních podepsal Manifest českých spisovatelů. V samostatné republice byl senátorem národní demokracie, než mu nemoc zabránila v další činnosti politické i literární. Zemřel v Praze. Urna s jeho popelem je uložena na hronovském hřbitově.

Zdroj: IC Hronov
Autor ilustrace: Tomáš ChludÚvod