Kladské pomezí

Bratři Čapkové

Josef Čapek (1887 – 1945), Karel Čapek (1890 – 1938)

Bratři Čapkové byli významnými osobnostmi kulturního života meziválečného Československa. Josef se narodil v Hronově roku 1887. Jeho umělecká činnost byla velmi pestrá. Výtvarnou tvorbu silně ovlivnil kubismus, který osobitým způsobem rozvinul a modifikoval v barevnosti i expresivitě výrazu. Spolu se svým bratrem Karlem psal divadelní hry a pohádky pro děti. Karel se narodil v Malých Svatoňovicích v roce 1890.

Zjistěte více na karelcapek.cz.


Osobnost a dílo Karla Čapka byly symbolem kulturního i občanského života první republiky. Víra v hodnoty lidství, spravedlnost, smysl pro dramatickou fabulaci jsou dodnes základem jeho obliby. Světový úspěch mu přineslo utopické drama R. U. R., ve kterém se poprvé objevilo slovo „robot“. V jednom ze svých fejetonů charakterizoval Karel Čapek svůj rodný kraj: „Je to kout mezi Úpou a Metují, mezi Babiččiným údolím a mírnou kotlinou Jiráskova Hronova. Kdekoliv se vyleze na kopeček, je vidět na severu Sněžku a na východě Bor a Hejšovinu, velké hraniční kameny země…. Ten kout podhoří mezi Úpou a Metují byl svědkem našeho dětství, jeden dědeček hospodařil na živnosti nad Babiččiným údolím a znával ještě bláznivou Viktorku, druhý, pan otec z hronovského mlýna, vozíval študentu Aloisovi do Hradce bochníky chleba a šestáky šajnů od pekařů Jirásků.“ Tento kraj je tedy i dějištěm pohádek bratří Čapků. Sem  zasadili příběhy vodníků, tuláků, kouzelníků a loupežníků. Oba bratři se výrazně angažovali v boji proti fašismu. Josef zahynul v roce 1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Karel Čapek zemřel po těžkém zápalu plic 25. 12. 1938 v Praze.

Zdroj: archiv Muzea Bratří Čapků, Malé Svatoňovice


Úvod