Kladské pomezí

Josef Škvorecký

(1924 - 2012)

Slavný spisovatel, nakladatel, autor románů, povídek, detektivních příběhů, filmový scenárista a překladatel anglo-americké literatury Josef Škvorecký se narodil v Náchodě. Otec byl bankovní úředník a náčelník místní sokolské organizace a správce sokolského kina.
Když mladý Josef zdárně dokončil náchodské gymnázium, byl nasazen jako pomocný dělník v továrně Metallbauwerke Zimmermann und Schling v Náchodě a později v Novém Městě nad Metují. Ke konci války pak ještě pracoval v přádelně firmy Bartoň. Na univerzitu mohl nastoupit až po ukončení války, když byly vysoké školy znovu otevřeny. Nejprve krátce studoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a poté přestoupil na filozofickou fakultu – obor angličtina a filozofie. Po ukončení školy nastoupil v roce 1949 vojenskou službu, která se později odrazila i v jeho románu Tankový prapor. V roce 1968 odešel do Spojených států amerických a potom do kanadského Toronta, kde založil společně se svou manželkou, spisovatelkou Zdenou Salivarovou, exilové nakladatelství Publishers '68. Zde vydávali převážně původní českou beletrii autorů, kteří v Československu nesměli publikovat nebo žili v emigraci. Projít se Náchodem po stopách Dannyho Smiřického – Josefa Škvoreckého není velký problém, protože v prvním autorově vydaném románě, stěžejním díle Zbabělcích, jsou jednotlivá místa bez větších problémů identifikovatelná.

Zdroj: IC Náchod
Autor ilustrace: Tomáš Chlud


Úvod