Kladské pomezí

Zámecká obora

Náchod

Vydejte se za lesní zvěří do náchodské zámecké obory! 

Nedaleko náchodského zámku je v terénu umístěno bývalé přírodní divadlo. Herce byste zde ale hledali marně. Stálými obyvateli tohoto přírodního amfiteátru jsou zvířátka. 
V prostoru vznikla obora plná daňků, jelenů či muflonů, která návštěvníkům nabízí jedinečný zážitek pozorovat lesní zvěř v jejím přirozeném prostředí. Procházku si můžete prodloužit a pokračovat zámeckou alejí až k vojenskému hřbitovu, kde jsou pohřbeni padlí vojáci z bitvy prusko-rakouské války roku 1866 a někteří členové knížecí rodiny Schaumburg-Lippe.
Úvod