Kladské pomezí

Slavětín na Markoušovickém hřebeni

Ohodnoťte tento objekt!
Velké Svatoňovice

Slavětín na Markoušovickém hřebení - tam, kde shlíží orli

Pohlédněte na horskou krajinu nedalekých Krkonoš i polské Hejšoviny

Čerstvě postavená (2014) čtyřpodlažní rozhledna  (708 m n. m.) má výšku 22 metrů. Poslední podlaží stráží dřevěná socha orla.

Z rozhledny se otevírají jedinečné výhledy na Krkonoše, Rýchory, Vraní hory, Orlické hory nebo Českoskalicko. V sousedství se nachází nový odpočinkový altán a dřevěný panel se zajímavými informacemi o místě.

Rozhledna je celoročně přístupná, vstup zdarma.

Výchozí body: MarkoušoviceRadvanice, Petříkovice

Přírodní atraktivity v okolí

Kulturní a církevní památky v okolí

Rozhledny a vyhlídková místa

Muzea a galerie

Pevnosti

Úvod