Kladské pomezí

Naučná stezka k Lurdské kapličce - Soudní bráně - Čertovce - Zelené kapličce

Ohodnoťte tento objekt!
Suchý důl
2 Km
Naučná stezka seznamuje s významnými místy obce Suchý Důl a jejího bezprostředního okolí. Provede vás místy, která v minulosti souvisela s mariánskými zjeveními a s hojně navštěvovanými církevními procesími, které do místa mířili díky zjevení suchodolské dívky Kristiny Ringlové. Naučná stezka vás dovede ke kapli Panny Marie Lurdské. Po prohlídce kaple následně vystoupáte mírným kopcem na lesní pěšinu k Soudní bráně. U brány začíná Křížová cesta, která kopíruje okraj lesa do blízkosti Čertovy skály a následně pokračuje až ke kapli Panny Marie Růžencové. Od tzv. „zelené kapličky“, která byla znovu postavena v roce 2012, se můžeme vydat po schodech k Soudní bráně a vrátíme se zpět k výchozímu místu na začátku obce Suchý Důl.

Čas potřebný k absolvování trasy: cca 1,5 hod. Náročnost trasy: lehká /nenáročná
Začátek trasy: Police nad Metují „U Vodojemu“ nebo začátek obce Suchý Důl


Zajímavosti na trase:

Kaple Panny Marie Lurdské
Na stavbu kaple (r. 1883) měla vliv zjevení ve francouzském městečku Lurdy (Lourdes). V městečku na úpatí Pyrenejí došlo v roce 1858 k mariánskému zjevení mladé Bernadettě Soubirousové.

Soudní brána
U lesní studánky, kde měla v letech 1893-1895 Kristina Ringlová ze Suchého Dolu některá ze svých zjevení, stojí Soudní brána. Od ní vychází křížová cesta s 12 zastaveními. Na místě nepatrné studánky byla vybudována nádrž na vodu s výklenkem.

Křížová cesta
Stavba jednotlivých zastavení začala současně s úpravou prostoru před lesní studánkou. Zastavení z pískovce jsou dílem místních kameníků. Tvoří je mohutný kamenný podstavec, který je zakončený trojúhelníkovým frontonem (nástavcem). V horní části kamenného bloku je zasazen litinový reliéf s vyobrazením příslušného biblického výjevu.

Čertova skála
Osamocený skalní útvar na okraji lesa nad Suchým Dolem. Místo nabízí pěkný výhled na část Suchého Dolu, na osadu Slavný a na obzoru na stolové hory Bor a polskou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki). Čertova skála je každoročně cílem tradičního „Silvestrovskýho vejšlapu“.

K Čertově skále se vztahují dvě pověsti, námětem zcela odlišné:

Podle první z nich toto skalisko v dávných dobách sloužilo náboženským účelům. Stával prý na něm železný kalich a pod ním kamenný oltář. V dobách pronásledování se tu konaly pobožnosti tajných evangelíků, z nichž mnozí se prý v těchto místech loučili s vlastí před odchodem do exilu. V blízkosti této nápadné skály také prý zakopávali své poklady, aby je po návratu snadno našli. Ač se však našlo mnoho takových, kteří v okolí kopali, aby přišli snadno k bohatství, nikdo žádné peníze nenalezl. Snad dodnes v zemi čekají na potomky svých pravých majitelů.

Druhá z pověstí skálu spojuje s ďáblem. Ten prý ji sebral někde na Ostaši, aby ji z jakési msty hodil na bývalý Ticháčkův statek. Pro svůj čin si však špatně vybral denní dobu. Na Ostaši se totiž objevil až pozdě v noci, a protože se tam vůbec nevyznal, dost dlouho mu trvalo, než vhodné skalisko našel. To, které se mu nejvíc zamlouvalo, však bylo hodně velké, a tak ho čert nějakou dobu vylamoval ze země. Pak zase musel po té práci odpočívat a nabírat síly před další cestou, a proto vyletěl až před samým svítáním. Byl právě kousek za Klůčkem, když v sousedství zakokrhal kohout. Čert ztratil svou moc, ale ještě se rozpřáhl, aby skála odletěla co nejdál. Dopadla do míst, kde leží dodnes. Čert se propadl do země, a nikdy už své dílo nedokončil.

Kaple Panny Marie Růžencové „Zelená kaplička“

Původní zelená kaplička byla postavena v Ticháčkově lese roku 1897. Vznikla na místě zjevení Panny Marie, která zde měla v letech 1892-1895 Kristina Ringlová. Tato kaplička lehla 8. července 2010 popelem v důsledku úmyslného zapálení. Ještě téhož večera rozhodli zastupitelé a občané Suchého Dolu o znovu postavení kapličky. Na obnovu byla uspořádána veřejná sbírka. Díky získaným finančním příspěvkům bylo možné již na jaře 2011 zahájit přípravy na stavbu a 12. června 2011 byl položen a vysvěcen základní kámen nové kaple. Dne 8. července 2012 byla kaple (téměř věrná kopie té původní) vysvěcena.
Vhodné počasí

  • Letní počasí

Kategorie výletu

  • Naučná stezka
  • Pěší turistika
  • Rodiny s dětmi
  • Školní výlet
Úvod