Kladské pomezí

Festival zážitků se loučí

10. 09. 2021

  • Festival zážitků se loučí

Před šesti lety se začal rodit největší a nejrozsáhlejší projekt v historii neziskové organizace Kladské pomezí, který dostal název Festival zážitků. Inspirován byl celosvětovým trendem zážitkového cestovního ruchu, ale jeho cílem bylo i zatraktivnění méně navštěvovaných míst a rovnoměrné rozptýlení návštěvníků po našem regionu.

FZ V průběhu tří let, vždy během letních prázdninových měsíců, kdy byl projekt realizován, ožila oblast česko-polského pohraničí více než 200 zážitkovými akcemi na 27 různých místech. Festivalové aktivity nalákaly přibližně 20 tisíc návštěvníků, kteří se seznámili se stěžejními tématy regionu. V prvním roce to byli osobnosti. Především česká část Kladského pomezí je výjimečná tím, že se zde narodila, žila či tvořila řada velkých českých literátů, jako Božena Němcová, Karel Čapek či Josef Škvorecký. Tématem dalšího ročníku byla vojenská historie. Díky své poloze na hranicích se v regionu odehrála řada historických událostí, jejichž stopy jsou dodnes patrné. K těm nejvýznamnějším patří prusko-rakouská válka roku 1866 nebo výstavba vojenského opevnění v době před druhou světovou válkou. FZ Letošním a zároveň posledním tématem se staly tradice. Fenoménem regionu je tkalcovství, ale také třeba ochotnické divadlo. Jiráskův Hronov je nejstarším festivalem ochotnického divadla v Evropě. Proto není divu, že jeden ze zážitků probíhal právě tam. Na zámku Adršpach se návštěvníci seznámili s historií lnářství, v polické Dřevěnce si mohli vyzkoušet rozličné tradiční techniky tvoření a v Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci bylo každý týden představeno jedno z tradičních řemesel. FZ Ti, kteří se za všemi zážitky vypravit nestihli, mají jedinečnou příležitost užít si některé z festivalových aktivit na slavnostním zakončení festivalové sezóny. Uskuteční se v sobotu 18. 9. od 14 hodin v parku Aloise Jiráska v Hronově. Pohodovou atmosféru vykouzlí ukázky řemesel, jarmark regionálních výrobků a živá hudba. Děti se mohou těšit na zážitkovou stezku a loutkové divadlo. FZ