Kladské pomezí

Informační centra Kladského pomezí se sešla on-line

20. 04. 2020

  • Informační centra Kladského pomezí se sešla on-line
V pondělí 20. dubna 2020 proběhlo jarní setkání pracovníků informačních center našeho regionu s představiteli Kladského pomezí. Poprvé v historii se všichni účastníci nesešli osobně,
ale z důvodu mimořádných opatření proběhlo jednání on-line formou videokonference.
Zástupci jednotlivých informačních center zhodnotili současnou situaci v cestovním ruchu a informovali o svých plánech na letní sezónu v souvislosti s vývojem vládních nařízení a možným termínem znovuotevření jejich provozoven. setkání ic Představitelé Kladského pomezí „íčkařům“ sdělili novinky z aktuální činnosti obecně prospěšné společnosti. Markéta Venclová představila projekt Božena 200 a novou kampaň Czechtourismu na podporu domácího cestovního ruchu #světovéČesko. Dále informovala o dopadech současné situace na některé projekty, jakým je například Festival zážitků, který je realizován na několika místech české a polské strany, a z tohoto důvodu bude o rok odložen. Zmíněna byla také příprava nové marketingové strategie na období 2021-2025. setkání ic božena Lenka Lembejová, projektová manažerka, všechny zúčastněné seznámila s novinkami na webu www.karelcapek.cz, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Nezapomněla ani na projekt Toulavý baťoh, který bude nově realizován v období dvou let a slosování výherců proběhne na podzim roku 2021.
Na závěr prezentovala, co je nového v nabídce certifikovaných regionálních produktů Kladského pomezí. setkání ic čapek Šéfredaktor Jiří Švanda upozornil na změny týkající se letních turistických novin, které v současné době prochází aktualizací a budou vydány ve druhé polovině června. setkání ic noviny