Kladské pomezí

Kladské pomezí připravilo nové marketingové aktivity na podporu aktérů v cestovním ruchu

10. 03. 2021

  • Kladské pomezí připravilo nové marketingové aktivity na podporu aktérů v cestovním ruchu

Loňský rok přinesl mnoho změn a výzev, na které musíme neustále pružně reagovat. Cestovní ruch v současné době zažívá největší propad za posledních 20 let. V důsledku dlouhodobých vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19, se toto odvětví stalo jedním z nejvíce postižených. Z tohoto důvodu připravila obecně prospěšná společnost Kladské pomezí nové marketingové aktivity na podporu ubytovatelů a členů Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, čímž chce napomoci k restartu a oživení cestovního ruchu v destinaci.

První novinkou, je nabídka prezentace v inovovaném on-line katalogu ubytování, zcela zdarma pro všechny ubytovatele z našeho regionu. Umístěn bude na webových stránkách www.kladskepomezi.cz s možností tisku a selekce dle jednotlivých oblastí. Tuto ucelenou nabídku ubytovacích zařízení jistě uvítají i potenciální návštěvníci, kteří najdou vše přehledně na jednom místě, bez zbytečného složitého hledání. Ubytování - zámek NM Stále více si uvědomujeme, že klíčovou roli v propagaci turistických cílů hrají sociální sítě. Proto chceme naši prezentaci nejen nadále rozvíjet, ale rádi bychom její obsah ještě více zatraktivnili. Pro naše partnery ze soukromého sektoru jsme připravili novou možnost propagace prostřednictvím autentických příběhů míst či osob, které jsou s danými místy spjaty. Vznikne tak velmi zajímavá, námi placená, obsahová série příspěvků, která přispěje k dalšímu zviditelnění regionu.

Již v minulosti jsme zaznamenali velký úspěch v poskytování zvýhodněných balíčků služeb pro naše partnery ze soukromého sektoru. Na základě dobrých zkušeností jsme se rozhodli tuto nabídku rozšířit a vytvořit zcela novou také pro naše členy z řad měst a obcí. Jedná se o ucelenou nabídku marketingových aktivit, zahrnující inzerci v tištěných materiálech, prezentaci na webu i na sociálních sítích. Najdete ji na našich webových stránkách, případně nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@kladskepomezi.cz a požádat o její zaslání. Noviny Pevně věříme, že společnými silami nastalou situaci zvládneme překonat. Z dosud došlých dat o návštěvnosti v loňském roce, evidujeme průměrný pokles o 26,5 % v porovnání s rokem 2019.  Některé turistické cíle zaznamenaly dokonce navýšení počtu návštěvníků. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo otevřeno jen několik měsíců v roce, je to více než dobrý výsledek.