Kladské pomezí

Konference o životě a světoznámých dílech Karla, Josefa a Heleny Čapkových

09. 03. 2018

  • Konference o životě a světoznámých dílech Karla, Josefa a Heleny Čapkových

U příležitosti výročí vzniku 1. republiky a výročí úmrtí světoznámého spisovatele Karla Čapka pořádal Královéhradecký kraj ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Branka na rozvoj cestovního ruchu v Kladském pomezí konferenci ČAPEK - Karel, Josef a Helena. Světoznámá díla a obyčejný život neobyčejných osobností.

Ta se uskutečnila v pátek 9. 3. 2018 od 10:30 do 15:00 hod. v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové během veletrhu Infotour a cykloturistika. Do Eliščina sálu se dostavilo hned několik odborníků na dílo sourozenců Čapkových. 

Hasan Zahirović seznámil s autobiografickými prvky v románu Karla Čapka Obyčejný život, Jindra Juklíčková se ve svém příspěvku věnovala nelehkému osudu Heleny Čapkové. Vladimíra Odrobiňáková pozvala do Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích, zatímco o uměleckému outsiderství Josefa Čapka přednášela Pavla Pečínková. Poslední léta Karla Čapka spojená s jeho letním sídlem ve Strži zmapovala Kristina Váňová z Památníku Karla Čapka. Historii a činnost Společnosti bratří Čapků od roku 1947 připomněla Eva Hylmarová.

Na závěr vystoupily zástupkyně Branky o.p.s., ředitelka Markéta Venclová a projektová manažerka Lenka Lembejová, s aktuálním projektem ČAPEK, který formou tištěné mapy a webových stránek (www.karelcapek.cz) mapuje životní cesty sourozenců Čapkových v našem kraji.