Kladské pomezí

Podzimní valná hromada Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí se konala v Adršpachu

29. 11. 2016

  • Podzimní valná hromada Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí se konala v Adršpachu

Setkání valné hromady se koná dvakrát do roka

V rekonstruovaném zámku v Adršpachu proběhla v úterý 22. listopadu valná hromada Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí. Zástupci obce Adršpach připravili v prostorách zámku velmi příjemné prostředí pro samotné jednání, které se koná vždy dvakrát v roce.

Členové valné hromady si prohlédli i zámek Adršpach

„Hlavním cílem obce je vytvořit ze zámku další atraktivní místo pro návštěvu Adršpachu vedle hojně navštěvovaných skal. Zámek nabízí stálou expozici obrazů a Adršpašského lezení. V neposlední řadě chceme, aby byl zámek místem pro setkávání a pro konání společenských a kulturních akcí.“ řekl starosta Adršpachu Bohuslav Urban v úvodu valné hromady.

Členům byl představen nový projekt

Na programu Valné hromady bylo kromě jiného shrnutí sezony v Kladském pomezí za rok 2016, předložení plánů na rok následující a představení projektu „Blíže k přírodě, blíže ke kultuře“, který bude realizován v roce 2017. Jeho hlavním výstupem bude venkovní výstava s vernisáží, která se bude konat v dubnu v Náchodě. Jedním z míst, kde bude v příštím roce umístěna putovní venkovní výstava bude i obec Adršpach.

Název položky Foto: archiv Branky, o.p.s.