Kladské pomezí

Přípravy nové marketingové strategie Kladského pomezí míří do finále

18. 03. 2021

  • Přípravy nové marketingové strategie Kladského pomezí míří do finále

V úterý 2. března 2021 proběhlo druhé a zároveň poslední veřejné projednávání nové marketingové strategie turistické oblasti Kladské pomezí na období 2021-2025, kterého se zúčastnili zástupci z řad samospráv, podnikatelů i neziskového sektoru. Z důvodu přísných protiepidemických opatření se uskutečnilo formou videokonference. Z jednání vyplynuly již konkrétní výstupy, jakým směrem by se měl rozvoj cestovního ruchu v destinaci v následujících pěti letech ubírat.

Jedním z nejvýraznějších krajinných prvků Kladského pomezí je vodní nádrž Rozkoš, která se stane ústředním motivem pro snadnou identifikaci našeho regionu. Právě „R/rozkoš“ by se měla stát inspirací i pro nové logo a slogan oblasti. Ty by měly na zákazníka působit prostřednictvím pocitů a emocí, což přispěje k jejich snadnému zapamatování a tím i posílení značky Kladské pomezí. Strategie Nora Dolanská, zpracovatelka strategie a zkušená manažerka v oblasti cestovního ruchu, upozorňuje, že cestovní ruch projde v reakci na současnou situaci zásadní proměnou a dodává: „Z mého pohledu je Kladské pomezí zajímavým, ale dosud neobjeveným turistických regionem s velkým potenciálem.“. I proto je jedním z hlavních cílů strategie propagace Kladského pomezí jakožto neobjeveného regionu s čistou a neposkvrněnou přírodou, který je ideálním místem pro putování, pobyty v přírodě či ozdravné pobyty. To vše bude propojeno stěžejním tématem vody, vycházejícím z motivu „R/rozkoše“. Další témata regionu, jako jsou osobnosti, vojenská historie či architektura, budou sloužit především k tomu, aby byla zajištěna dostatečně široká nabídka, která přiměje návštěvníky k prodloužení pobytu či jejich návratu v budoucnosti. Za účelem přilákání zahraniční klientely je potřeba rozvíjet i další specifická témata. Projednávání strategie Naprosto zásadní změnou by měla být prezentace Kladského pomezí společně s „highlighty“ v jeho okolí, které se nachází v bezprostřední blízkosti, ale již mimo vytyčené území destinace. Díky této spolupráci vznikne daleko širší nabídka s novými tematickými okruhy a větším potenciálem. Nastat by měl i výrazný posun ve způsobu komunikace se zákazníky prostřednictvím internetu. Velmi důležitá je možnost zpětné vazby a interakce nejen na sociálních sítích, ale také na webových stránkách. Právě tato dvě média by se měla stát hlavními komunikačními nástroji. Podstatnou roli bude hrát také přesné zacílení marketingu na konkrétní věkové, sociální a zájmové skupiny.

Ve spolupráci se zástupci samospráv by se destinační společnost měla zaměřit na řešení neuralgických bodů regionu, mezi které patří především problematická doprava a chybějící označení území pomocí adekvátního dopravního značení.

Foto: Lukáš Jára, Markéta Tomanová, záznam z jednání