Kladské pomezí

Proběhlo první projednávání nové marketingové strategie Kladského pomezí

24. 09. 2020

  • Proběhlo první projednávání nové marketingové strategie Kladského pomezí

Ve středu 23. září 2020 proběhla první část projednávání nové marketingové strategie pro destinaci Kladské pomezí na období 2021-2025. Zpracovatelkou strategie je paní Nora Dolanská, zkušená manažerka v oblasti cestovního ruchu. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci na území ČR bylo setkání uskutečněno formou videokonference. Jednání se zúčastnily více než dvě desítky zástupců z řad samospráv i provozovatelů turistických atraktivit.

Strategie - videokonference Nejprve byla představena analytická část strategie, poté následovala diskuze všech zúčastněných s paní Dolanskou o tom, jaký směr propagace je pro náš region v současné době nejvhodnější. Z jednání vyplynuly tyto výsledky: snaha o progresivnější marketing, úzká spolupráce s lokálními partnery a hledání nových vazeb na státní správu a jejich podpora. V tomto by měla pomoci například intenzivnější spolupráce s Polskem a vytvoření jednotné, jasně čitelné marketingové komunikace, která pomůže s navázáním na výrazný krajinný prvek. Zpracovatelský tým si uvědomuje také důležitost reflektovat aktuální situaci, kterou vyvolal strach ze šíření onemocnění Covid-19, proto budou do analytické části doplněny i údaje za rok 2020. Cestovní ruch patří v současnosti mezi nejvíce poškozená odvětví a bude třeba jej znovu nastartovat.

Nezisková organizace Kladské pomezí, o.p.s., která vykonává destinační management oblasti přes dvacet let, přinesla během posledních deseti let více než 23 milionů korun. Ty byly investovány do rozvoje regionu především prostřednictvím jednotné marketingové komunikace. Výsledky se dostavily v navýšení počtu přenocování, který se od roku 2013 více než zdvojnásobil. Z údajů ČSÚ vyplývá, že toto číslo dosáhlo počtu 422 tisíc.

Výsledky setkání se projeví v návrhové části strategie, která bude k připomínkování předložena začátkem příštího roku.