Kladské pomezí

Regionální výrobky z Kladského pomezí mají svou ochrannou známku

05. 10. 2016

  • Regionální výrobky z Kladského pomezí mají svou ochrannou známku

Kladské pomezí se nyní řadí mezi regiony s vlastní ochrannou známkou Regionální produkt - KLADSKÉ POMEZÍ. Hlavním cílem je podpora místních výrobců a propagace regionu Kladské pomezí. Jedná se o ocenění výrobků za čas a péči, která jim je při výrobě věnována, za myšlenku, která mu byla vdechnuta a za původ z regionu Kladské pomezí.

Prvním certifikovaným výrobcem Kladského pomezí se staly bylinné sirupy Camellus, které se vyrábí v Červeném Kostelci. „Velmi si vážíme, že jsme dostali tuto příležitost a mohli se stát prvním certifikovaným výrobcem Kladského pomezí. Věříme, že nám označení našich výrobků značkou Regionálního produktu Kladské pomezí pomůže nejen k lepšímu prodeji daného výrobku, ale i k lepší osvětě o našem regionu a jeho nabídce,“ řekl manažer marketingu společnosti Pro charitu Červený Kostelec David Wagenknecht.

Ve čtvrtek 22. září proběhlo v prostorách náchodského Hotelu U Beránka první setkání certifikační komise, aby udělilo značku Regionální produkt - Kladské pomezí výše zmíněným bylinným sirupům Camellus a také bytovým dekoračním doplňkům paní Lýdie Birkeové Mrázové.

Certifikační komise bude dané výrobky schvalovat dvakrát do roka a v případě zájmu naleznete bližší informace na www.kladskepomezi.cz.