Kladské pomezí

Rok 2015 v destinační společnosti Branka, o.p.s.

04. 01. 2016

  • Rok 2015 v destinační společnosti Branka, o.p.s.

Milí přátelé, partneři a příznivci,

v dnešní překotné době jakoby čas utíkal stále rychleji. Dovoluji si tedy krátce se zastavit a připomenout, že právě skončil rok 2015, který byl pro nás plný nových plánů, úkolů a závazků.  Jak se nám je podařilo naplnit?  Ukončili jsme realizaci dvou velkých projektů. Vytvořili jsme marketingovou strategii až do roku 2020. Prezentovali jsme region na téměř dvou desítkách místních i celorepublikových akcích.  Zapojili jsme se do třech národních kampaní CzechTourism. Pokračovali jsme v pravidelných aktivitách: vydávání turistických novin, provoz a propagace cyklobusů a skibusů, údržba lyžařských běžeckých tratí.

Jeden z projektů, Místa plná rozhledů, byl letos doplněn o výhledové panely na všech třech již vystavěných rozhlednách a jeden odpočinkový altán.  V prosinci za tento projekt převzal předseda Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí Mgr. Josef Thér ocenění za 1. místo v soutěži o nejinspirativnější projekt roku 2014 a 2015 v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce. Ocenění nás těší o to více, že v historii naší organizace to byl největší investiční projekt, díky kterému jsme získali mnoho nových zkušeností  a naučili se překonávat různé problémy.

V rámci projektu Místo pro náš příběh jsme vydali reprezentativní brožury, pořídili propagační stany, uspořádali jsme na zámku v Novém Městě nad Metují odborné sympozium na téma historie Kladského pomezí.  Nemalé úsilí bylo věnováno tvorbě marketingové strategie destinace na rok 2015-2020. Děkujeme všem, kteří se účastnili skupinových rozhovorů a podíleli se na její tvorbě. Pro naše členy jsme pořídili 360 profesionálních fotografií a elektronické mapové podklady. V září byly spuštěny nové webové stránky, které jsou již plně přizpůsobené pro přístup z chytrých telefonů a tabletů.

Tento rok bude ve znamení 150. výročí bitvy rakousko-pruské války 1866. V tomto duchu bude připravena také výstavní expozice, která bude poprvé představena na veletrhu Regiontour v Brně. Budeme zde prezentovat region Kladské pomezí ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Novinkou bude společná prezentace pod značkou Východní Čechy. Jste srdečně zváni 14. -17. ledna 2016 na brněnské výstaviště. 

Letos nás také čeká příprava rozsáhlého česko-polského projektu zaměřeného na zážitkový cestovní ruch a další novinky. O našich plánech se podrobně můžete dočíst na našich stránkách www.kladskepomezi.cz v sekci Partneři.

Věříme, že naše snažení přispěje ke zvýšení návštěvnosti, prodloužení počtu přenocování, zpřístupnění kulturního odkazu regionu a zároveň šetrnému rozvoji cestovního ruchu, který povede k pozitivním dopadům na společensko-ekonomické prostředí celého regionu.  

Markéta Venclová

Branka, o.p.s.

Destinační společnost pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Kladské pomezí