Kladské pomezí

Vydejte se na putování Krajinou příběhů

11. 03. 2022

  • Vydejte se na putování Krajinou příběhů

Kladské pomezí leží v pohraničí na rozmezí dvou českých pohoří a je ideálním výchozím bodem dálkového putování. Region protíná hned několik tras, jejichž absolvování může zabrat den i několik měsíců. Doporučujeme začít kratšími trasami a postupně zvyšovat náročnost. Středně dlouhé stezky na našem území jsou spjaty s životy slavných spisovatelů – Boženou Němcovou, sourozenci Čapkovými a Aloisem Jiráskem, a jsou značeny červenou turistickou značkou.

Cesta Boženy Němcové měří 40,5 km, začíná v Náchodě a zavede vás do míst spisovatelčina dětství a mládí. Projdete se zámeckou alejí pojmenovanou po kněžně Kateřině Zaháňské, navštívíte Červený Kostelec, kde po svatbě bydlela se svým manželem Josefem Němcem, ocitnete se v Ratibořicích, ve kterých vyrůstala, a putování zakončíte v Chvalkovicích, kde se mladá Barunka naučila základy společenské etikety. Chvalkovice Cesta bratří Čapků má délku 47,5 km. Její začátek najdete v Úpici, kde sourozenci prožili dětství. Dovede vás do Malých Svatoňovic - rodiště Karla Čapka, ve kterém sídlí Muzeum bratří Čapků, ale za návštěvu stojí i park s interaktivními prvky. Trasa dále pokračuje do Trutnova a Horní Malé Úpy. Svatoňovice Jiráskova cesta je dlouhá 170 km. Svou délkou a vysokým převýšením je vhodná pro zkušenější turisty. Začíná v Broumově, kde spisovatel studoval na zdejším gymnáziu. Mezi další zastávky patří Police nad Metují, Jiráskovo rodné město Hronov nebo údolí Peklo, které se stalo dějištěm jedné z jeho povídek. Přes hřeben Orlických hor můžete pokračovat dále až do Litomyšle. Hronov Opravdoví milovníci turistických výzev se mohou vydat po nejodvážněji vedených dálkových trasách v České republice - Via Czechia. Severní stezka, která zahrnuje i oblast Kladského pomezí, prochází od nejzápadnějšího po nejvýchodnější bod naší republiky v blízkosti státní hranice a překračuje i nejvyšší vrcholy většiny českých hor. V našem regionu vás dovede například do Adršpašsko-teplických skal, Broumovských stěn, k rozhledně Na Signálu nebo k Jiráskově turistické chatě na Dobrošově. Užitečné informace najdete na www.viaczechia.cz. Jiráskovka

Z dalších známých dálkových tras, které procházejí Kladským pomezím, si zaslouží být zmíněny Stezka Českem nebo Svatojakubská cesta.