Kladské pomezí

Informační centra Kladského pomezí hodnotila letošní sezonu

02. 11. 2017

  • Informační centra Kladského pomezí hodnotila letošní sezonu

Informační centra regionu si vyměňovala své zkušenosti z letošní sezony

Tradiční podzimní setkání zástupců informačních center z celého Kladského pomezí, které pravidelně dvakrát do roka organizuje destinační společnost pro rozvoj cestovního ruchu Branka, o.p.s., zavítalo do Městského muzea a galerie J. W. Mezerové v Úpici. Celkem se sešlo 14 zástupců, a tak se na setkání tentokrát prezentovala všechna informační centra regionu.

Zástupci IC hodnotili návštěvnost jednotlivých informačních center

Na začátku zástupce přivítala sama ředitelka muzea Jana Nešněrová a také starosta města Úpice Radim Fryčka. Program byl opět velice nabitý. Hlavním cílem bylo zhodnotit letní sezonu 2017 z pohledu jednotlivých částí regionu prostřednictvím IC. Hodnotila a porovnávala se především návštěvnost jednotlivých informačních center, která měla v tomto roce stejně jako v roce loňském stoupající tendenci. Dále pak proběhlo zhodnocení úspěšnosti projektu pro rodiny s dětmi Toulavý baťoh a představeny byly i novinky na zimní sezonu.

Destinační společnost Branka, o.p.s. se podělila o své úspěchy

Následně i destinační společnost provedla zhodnocení celé sezony, a tak se mohla pochlubit úspěchy jako byl například 20 % nárůst zájmu o zapojení soutěžících do cestovatelské hry Toulavý baťoh nebo větším počtem inzerentů v Katalogu ubytování oproti loňskému roku. Program dále čítal podrobnější představení dvou velkých novinek v podobě projektu Čapek a tříletého Česko – polského projektu Festival zážitků.

Závěr setkání osladil nově certifikovaný regionální produkt v podobě domácích džemů a marmelád Hany Horákové z Police nad Metují.