Kladské pomezí

Kladské pomezí navštívilo podzemní město Osówka

21. 04. 2023

  • Kladské pomezí navštívilo podzemní město Osówka
Ve čtvrtek 20. dubna 2023 uspořádalo Kladské pomezí společný jarní poznávací výlet pro zástupce měst, obcí, turistických atraktivit a regionální výrobce. Cílem bylo polské podzemní město Osówka, kam nás pozval samotný správce objektu - pan Łazanowski.
Jedná se o nejrozsáhlejší tajné nacistické sídlo v Sovích horách, které je opředeno mnoha legendami, protože dodnes není jisté, jaký byl jeho účel. V současnosti slouží jako turistická atraktivita a návštěvníci si mohou vybrat hned z několika prohlídkových tras. výlet osowka výlet osowka