Kladské pomezí

Muzeum Náchodska nově nabízí muzejní kufříky!

12. 01. 2024

  • Muzeum Náchodska nově nabízí muzejní kufříky!

Jste milovníky historie, máte v plánu navštívit Náchodsko, ale nevíte, jaký program připravit pro děti? Chcete společně s nimi poznat místní dějiny a důležitá historická témata? V tom případě pro vás máme řešení – muzejní kufříky, nový produkt Muzea Náchodska!

I v období „mimo sezónu“ myslí Muzeum Náchodska na své návštěvníky a vymýšlí, jak jim návštěvu svých objektů co nejvíce zpříjemnit. Posledním velkým počinem v tomto ohledu je vytvoření zcela nového produktu pro rodiny s dětmi – muzejních kufříků. Díky nim se hravou formou seznámíte s lokální historií nejen uvnitř muzejních expozic, ale také venku v prostoru města. Projekt je připraven pro tři města, ve kterých má Muzeum Náchodska své pobočky – pro Náchod, Hronov a Polici nad Metují.  Muzejní kufříky Hrou vás provedou jednotliví maskoti muzea. V Náchodě se proto můžete těšit na loupeživého rytíře Jana Koldu ze Žampachu, v Hronově na spisovatele Aloise Jiráska a v Polici nad Metují se vás ujme opat tamního kláštera Jan Chotovský z Chotova. Tyto historické postavy vás prostřednictvím doprovodných aktivit seznámí s příběhem města a s vybraným obdobím jeho dějin. Během plnění úkolů budete pracovat s muzejní expozicí, významnými městskými památkami i pomůckami v kufříku. Svůj volný čas tak strávíte procházením po městě, objevováním skrytých krás, plněním zábavných úkolů a aktivním poznáváním místní historie. Muzejní kufříky Více informací o projektu se dozvíte na www.muzeumnachodska.cz/muzejni-kufriky.  

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury v dotačním programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví.

Text a foto: Tomáš Menec, Muzeum Náchodska