Kladské pomezí

Broučkův dům - Muzeum Náchodska

Ohodnoťte tento objekt!
Leden až březen:
pátek až neděle od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00
Duben až červen:
úterý až neděle od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00
Červenec a srpen:
denně od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00
Září až prosinec:
úterý až neděle od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00
Náchod

Dějiny náchodského regionu od pravěku po současnost

Expozice Muzea Náchodska zachycuje dějiny Náchoda a jeho okolí od pravěku, přes středověk a novověk až do současnosti. Regionální historie se zde prolíná s dějinami celého českého národa.

Seznámit se tak můžete s každodenními rituály pravěkých lidí, s principy zakládání středověkých měst a hradů nebo se starostmi, které provázely každý den život lidí v 17. a 18. století. V expozici nechybí ani osobní předměty kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské, známé z knih Boženy Němcové, nebo informace o vojenské historii, která je s Náchodem úzce spjata. Zmíněna je také důležitá kapitola historie Náchoda spojená s textilním průmyslem, který byl pro zdejší region velice podstatný.

Vstupné:
Plné vstupné: 60 Kč
Snížené vstupné (děti nad 10 let, studenti): 40 Kč
Zdarma: děti do 10 let, senioři nad 65 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P, AMG, NPÚ a učitelé jako doprovod školní skupiny 

Zakoupená vstupenka v Broučkově domě platí také ve Výstavní síni.

Navštivte další pobočky Muzea Náchodska:


Přírodní atraktivity v okolí

Kulturní a církevní památky v okolí

Rozhledny a vyhlídková místa

Muzea a galerie

Pevnosti

Kontakty

Masarykovo náměstí 18, 547 01 Náchod
Úvod