Kladské pomezí

Jiráskovo muzeum

Jiráskovo muzeum je dočasně UZAVŘENO.

Hronov

Poznejte život a dílo Aloise Jiráska, jednoho z našich největších romanopisců

Jiráskovo muzeum v Hronově je umístěné v prvním patře v průčelí divadla již od roku 1908. V 80. letech 20. století došlo k jeho integraci do Okresního muzea v Náchodě (dnes Muzeum Náchodska), nicméně expozice zůstala zachovaná a k její částečné renovaci došlo až v roce 2002. 

Expozice je věnovaná osobnosti a dílu Aloise Jiráska a velký důraz je kladen na autentické vzory jeho literárních postav (Josef Regner, Antonín Knahl). Připomenuty jsou ale i další významné hronovské osobnosti, jako je například Josef Čapek, Egon Hostovský, Jindřich Freiwald, a jejich tvorba a dílo.

Vstupné:
Plné vstupné: 50 Kč
Snížené vstupné (děti nad 10 let, studenti): 30 Kč
Zdarma: děti do 10 let, senioři nad 65 let, držitelé průkazu ZTP, AMG, NPÚ a učitelé jako doprovod školní skupiny

Navštivte další pobočky Muzea Náchodska:


Kontakty

Náměstí Čs. armády 500, 549 31 Hronov
Úvod