Kladské pomezí

Jiráskovo muzeum

Ohodnoťte tento objekt!
květen
sobota, neděle, státní svátky: 9:00 - 12:00; 13:00 - 16:30

červen-srpen
každý den kromě pondělí: 9:00 - 12:00; 13:00 - 16:30

září - říjen
sobota, neděle, státní svátky: 9:00 - 12:00; 13:00 - 16:30
Hronov

Poznejte život a dílo Aloise Jiráska, jednoho z našich největších romanopisců

Jiráskovo muzeum v Hronově bylo založeno v roce 1908. V 80. letech 20. století došlo v souladu s tehdejšími tendencemi k integraci s Okresním muzeem v Náchodě. Expozice Jiráskova muzea v Hronově umístěná ve druhém poschodí v průčelí Jiráskova divadla však zůstala zachována, pouze zde došlo k některým změnám v instalaci a v roce 2002 byla částečně renovována. Muzeum i divadlo, v němž je umístěno, nesou jméno významného rodáka Aloise Jiráska (1851 - 1930). Expozice je věnována jeho osobnosti a dílu (o Hronově - Padolí - pojednává románová kronika "U nás") a především autentickým vzorům literárních postav - Josef Regner (1794 - 1852 - Havlovický), Antonín Knahl (1801 - 1883 - Kalina). 

Přírodní atraktivity v okolí

Kulturní a církevní památky v okolí

Rozhledny a vyhlídková místa

Muzea a galerie

Pevnosti

  • untitled-image

Kontakty

nám. Čs. armády 500, Hronov
Úvod