Kladské pomezí

Kaple Panny Marie Růžencové

Ohodnoťte tento objekt!
Suchý důl
Původní zelená kaplička byla postavena v Ticháčkově lese roku 1897. Vznikla na místě zjevení Panny Marie, která zde měla v letech 1892-1895 Kristina Ringlová. Tato kaplička lehla 8. července 2010 popelem v důsledku úmyslného zapálení. 
Ještě téhož večera rozhodli zastupitelé a občané Suchého Dolu o znovu postavení kapličky. Na obnovu byla uspořádána veřejná sbírka. Díky získaným finančním příspěvkům bylo možné již na jaře 2011 zahájit přípravy na stavbu a 12. června 2011 byl položen a vysvěcen základní kámen nové kaple. Dne 8. července 2012 byla kaple (téměř věrná kopie té původní) vysvěcena.

Tip na výlet: Naučná stezka k Lurdské kapličce - Soudní bráně - Čertovce - Zelené kapličce
Úvod