Kladské pomezí

Na běžkách zimní krajinou Náchodska

02. 01. 2021

  • Na běžkách zimní krajinou Náchodska
Se začátkem roku je dobré opět zapracovat na fyzické kondici, která dostala při vánočním mlsání zabrat. Výlet zimní krajinou na běžkách je ideální způsob, jak spojit příjemné s užitečným.

Vzhledem k současné situaci je pobyt v přírodě tou nejlepší možností, jak „provětrat“ hlavu plnou starostí. Na webu ski.kladskepomezi.cz naleznete pravidelně aktualizované informace o zimní údržbě tratí a tipy kam vyrazit. My se tentokrát vydáme na dva běžkařské výlety po okolí Náchoda.

Od Jiráskovy turistické chaty kolem pevnosti Dobrošov  leden 2021 výlet mapa 01

Začneme zlehounka výletem, který můžeme absolvovat na běžkách i pěšky. Máme před sebou 3,5 km dlouhý okruh na Dobrošově. Zaparkujeme u Jiráskovy turistické chaty. Od ní se vydáme vpravo, budeme tedy zpočátku následovat naučnou stezku Dobrošov.

Po cestě můžeme zahlédnout kapli sv. Antonína Paduánského z roku 1933. Urazíme dalších 500 metrů a spatříme Dobrošov, nejznámější dělostřeleckou tvrz československého pohraničního opevnění. Stavba byla zahájena v září 1937, avšak nikdy nebyla dokončena. Práce byly přerušeny po Mnichovské dohodě v roce 1938. Z původně projektovaných šesti bojových a jednoho vstupního objektu byly dokončeny jen tři (dělostřelecký srub Zelený a pěchotní sruby Můstek a Jeřáb). Všechny objekty měly být propojeny podzemními chodbami a sály, posádku pak mělo tvořit 571 mužů. Po Mnichovské dohodě byla pevnost bez boje vydána Německu a stavební firmy zasypaly všechny vstupní šachty nevybudovaných objektů. Po válce byl objekt opuštěn, až v roce 1969 byla tvrz zpřístupněna turistům. V současné době probíhá kompletní rekonstrukce a tvrz je pro veřejnost dočasně uzavřena.

Pokračujeme běžeckou stopou dále a za zatáčkou míjíme jeden z dobrošovských srubů (N-D-S 72 „Můstek“). Postaven byl ve IV. stupni odolnosti a jeho posádka měla sestávat ze 40 mužů. Můstek je vybudován na nejvyšší kótě v okolí. A právě kvůli umístění se pro srub počítalo s dělostřeleckým pozorovacím zvonem pro potřeby navádění střelby. Dnes je srub součástí prohlídky tvrze Dobrošov.

Od Můstku následuje mírné klesání. Po cestě si u modře natřené studny vzpomeneme na Cimrmanovu slavnou masku „pumpa v zimě“, za kterou (málem) získal hlavní cenu na maškarním bále. Pokračujeme dále až k vrchu Maliňák a pomalu stoupáme zpět k Jiráskově turistické chatě. Zde najdeme možnost občerstvit se v restauraci (závisí na příznivé epidemiologické situaci) a pokochat se prací architekta Jurkoviče, podle jehož návrhu byl objekt rekonstruován. Součástí budovy je 25 metrů vysoká věž obložená dřevem. Z ochozu je překrásný výhled do všech světových stran – na Krkonoše, Podkrkonoší, město Náchod, Jestřebí hory, Adršpašsko-teplické skály, Ruprechtický Špičák, Orlické hory či vodní plochu Rozkoše.

Z Velkého Poříčí do Malých lázní Běloves  leden 2021 výlet mapa 02

Náš druhý běžkařský výlet (3,5 km) tentokrát nebude okruhem, ale v cíli můžeme využít k návratu vlak. Začínáme na parkovišti firmy ATAS elektromotory ve Velkém Poříčí. Pohybujeme se v blízkosti cyklostezky u řeky Metuje. Ta nás vede do Malého Poříčí, kde si můžeme na chvíli odpočinout v přístřešku. Po občerstvení se čajem či kávou z termosky pokračujeme dále směrem k hraničnímu přechodu. Pomalu běžkujeme kolem rodinných domů v Bělovsi a přibližujeme se k našemu cíli. Vydáme se přes most do nového areálu Malých lázní Běloves.

Hned po příchodu se můžeme osvěžit ze zimního pítka s minerální vodou. Prohlédneme si relaxační zónu. Ta je tvořena lehátky a Kneippovým chodníkem. Vodu v něm teď sice nenajdeme, ale v horkých dnech je ponoření se do ní opravdu příjemným zážitkem pro unavené nohy. Místní Kolonáda Café nabízí pro změnu gastronomické potěšení v podobě zákusků i kvalitní kávy. Lepší cíl naší cesty jsme si tedy nemohli vybrat.

Co v zimě ještě neminout v Náchodě?

Expozice lázeňství  Vila Komenský

Ve zrekonstruované Vile Komenský v Malých lázních Běloves se nachází vitríny s exponáty s tematikou lázeňství. Můžeme zde spatřit vrtnou hlavici, ukázky průřezu hornin či plášť, ve kterém byly odebrány první vzorky vod. Součástí expozice jsou rovněž informační tabule s fotografiemi, podle nichž můžeme porovnat historickou a současnou podobu lázní. Na celou expozici dohlíží soška sv. Jakuba, jež byla původně umístěna v běloveské kapličce, kde pramenila minerální voda Ida. V budově je rovněž celoročně otevřené informační centrum, které nabízí upomínkové předměty a je místem konání přednášek a besed.

Lesopark Montace  lesopark montace  

Součástí lesoparku je naučná stezka nabízející možnost strávit čas na čerstvém vzduchu a   dozvědět se více o místní přírodě. Díky jednotlivým stanovištím zjistíme, jak dlouho se rozkládají různé druhy odpadu, kdo žije v lese nebo jak vypadají stopy lesních zvířat. U vojenského bunkru byl obnoven lesní rybníček a vytvořen mokřadní biotop, který přispívá k lepšímu zadržování vody v krajině. Vzniklo tak ideální prostředí pro ohrožené obojživelníky, vodní hmyz a mokřadní rostliny. První zastavení stezky se nachází za pivovarem.

Galerie výtvarného umění v Náchodě  gvun  

Velkolepá galerie se nachází v prostorách bývalé jízdárny náchodského zámku. Výstavy bývají zaměřené na díla významných českých umělců 20. století a současnosti. Prohlédnout si můžeme rovněž stálou expozici ruského malířství 19. a počátku 20. století. Každý měsíc pořádá GVUN sobotní výtvarné dílny pro rodiče s dětmi a čtvrteční dílny pro seniory. V průběhu roku se v galerii konají komentované prohlídky, koncerty a přednášky. Aktuality na webu www.gvun.cz

Obora Zámecký kopec  zámecká obora Náchod

Kromě zámeckých medvědů Ludvíka a Dáši nalezneme jen pár desítek metrů od hlavní brány daňky a muflony. Ti žijí v oboře na kraji Aleje Kateřiny Zaháňské v areálu bývalého letního kina o rozloze 2,5 hektaru. K vidění jsou zde starší zvířata s mohutným parožím i roztomilá mláďátka – dančata a muflončata.