Kladské pomezí

Studnice

Ohodnoťte tento objekt!
Studnice
Na první pohled nenápadná vesnička u ratibořického údolí jako svědek přítomnosti osobnosti Boženy Němcové vypráví svůj zajímavý příběh. A že má co říct, tak slyšte i vy!

Místní jméno obce Studnice je odvozováno od studny s pramenitou vodou uprostřed obce. První zmínka o středověké tvrzi pochází z 15. století, kdy jejím majitelem byl věrný stoupenec husitů a přítel hejtmana Jana Koldy ze Žampachu, Jan Straka z Nedabylic. V dalších stoletích se majitelé měnili, až byla obec poddružena náchodskému panství. Historická budova tvrze, později přestavěna na faru a následně po snaze navrátit jí co nejpůvodnější vzhled plní funkci sídla obecního úřadu, knihovny a dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí 1866“. Tato budova byla opatřena původně třemi slunečními hodinami, bohužel se dochovaly pouze jediné. Ale ani o kulturní památky není v této tradiční vesničce nouze – předmětem zájmu se stále častěji stává kostel svatého Jana Nepomuckého a socha svatého Josefa s Ježíškem. Za dalšími zajímavostmi v okolí se návštěvníci vydávají pěšky nebo na kole a to díky husté síti turistických i cykloturistických tras, které Studnicí procházejí. Ať už se vydají po nenáročném „Okruhu Boženy Němcové“, nebo „Po stopách bojů války 1866“, vždy naleznou ponaučení, krásné výhledy a zážitek. Vždy se však rádi navrátí do něžné náruče poklidné Studnice.

Tak vzhůru do lesů a do pedálů… Studničtí vás zvou za dobrodružstvím!

Úvod