Kladské pomezí

Velké Poříčí

Ohodnoťte tento objekt!
Velké Poříčí
Atraktivní prostředí městyse láká na svou klidnou a vřelou tvář. Zažijete zde historii i šlápnete do pedálů – nebojte se objevit krásu česko-polského příhraničí. Budete překvapení jeho významnými místy.

Původní název městyse Velké Poříčí je odvozen ze slov „podél řeky" či „v poříčí" toku Metuje. K souvislému osidlování zdejší oblasti docházelo na přelomu 13. a 14. století za vlády rytíře Hrona z Náchoda na náchodském panství – místem dle dochovaných pramenů vedla obchodní cesta zvaná Trhovka, směřující ze Stárkova do sousedního Polska, dříve Kladska. Území městyse i v dalších stoletích vždy zaujímalo významnou pozici na poli zemědělské produkce a výroby či rychle se rozvíjejícímu textilnímu průmyslu na Náchodsku (19. století). Právě díky tomuto dynamickému vývoji vděčí

Velké Poříčí za svou nynější podobu. Klidné prostředí centra nabízí návštěvníkům pohled do historie místních významných budov – objekt Základní školy, který byl postaven dle návrhu Richarda Klenky z Vlastimilu, a kostel Navštívení Panny Marie, jenž byl vystavěn ze sbírek a darovaného materiálu od místních věřících. Později ke kostelu byla přistavěna fara a přiléhající hřbitov.

Rovinatá krajina v okolí Velkého Poříčí je protkána sítí turistických i cykloturistických tras – nabízí se tu napojení na trasy směřující na Hronov, Náchod, Červený Kostelec či do polské Kudowy-Zdrój. 

Velkým lákadlem je místní sportovní letiště na trase z Velkého Poříčí do Žďárek. Turisté zde mohou posedět, občerstvit se a sledovat letecký provoz. Případně se mohou na překrásnou přírodu Kladského pomezí podívat z letadla při vyhlídkovém letu.

Městys se proto každoročně centrem jedné z nejvíce navštěvovaných akcí pro turisty a cyklonadšence „Poříčské toulky“. Letošní, již 16. ročník, je sice ovlivněn vládními opatřeními, ale i přesto pořadatelé nelenili, zvou širokou veřejnost k účasti v libovolném termínu a těší se na fotografie z putování.


Úvod