Kladské pomezí

Znáte regionální produkty Kladského pomezí?

11. 01. 2021

  • Znáte regionální produkty Kladského pomezí?

V letošním roce uplyne již pět let od okamžiku, kdy se Kladské pomezí zařadilo mezi regiony s vlastní ochrannou známkou regionálních výrobků – Regionální produkt Kladské pomezí. Hlavním cílem certifikace je podpora lokálních producentů a propagace místních výrobků pod jednotnou značkou. Rozhodujícími faktory pro certifikaci jsou čas a péče, které tvůrci výrobě věnují, myšlenka, kterou výrobku vdechli a samozřejmě původ z regionu Kladské pomezí.

Výšivky z rybích šupin V roce 2020 se počet certifikovaných regionálních výrobků Kladského pomezí rozrostl na 19. Najdete mezi nimi různé šperky, bytové a dekorační doplňky, ručně vyráběná mýdla a koupelové soli, medy, džemy či bylinné sirupy i výrobky, které potěší vaše ratolesti. Loni byly nově certifikovány výšivky z rybích šupin paní Kollové z Jaroměře, která tuto techniku využívá především při tvorbě originálních broží a spon do vlasů, nápaditých obrázků či betlémů. Historie této výšivky sahá až do Rakousko-Uherska, a paní Kollová se jí snaží oživit již od roku 2009. Látková panenka Další tři nově certifikované výrobky pocházejí z dílny paní Terézie Kalinayové, kterou můžete znát jako autorku folklorních panenek z Kladského pomezí, tzv. Malenek. K těm nyní přibyly látkové panenky, Malovánky a PekSeSo textilních řemesel. Látkové panenky, podobně jako Malenky, obsahují prvky folkloru, a při jejich výrobě autorka využívá tradiční materiály, například plátno z vlastnoručně zpracované vlny či paličkovanou krajku. Malovánky i PekSeSo seznamují s historií různých textilních řemesel a jsou tak úzce spjaty s tématikou autorčiny tvorby, ve které se prolínají řemesla a tradice. Malovánky a Pekseso Textilních řemesel Regionální výrobky Kladského pomezí můžete nejčastěji zakoupit v informačních centrech, dárkových obchodech i na nejrůznějších akcích. Jejich kompletní přehled i seznam prodejních míst najdete na webu. Zde jsou uvedeny také všechny potřebné informace pro zájemce z řad místních výrobců, kteří by rádi nechali certifikovat své výrobky.